https://www.franscommandeur.nl/wp-content/uploads/2018/05/verschil-in-plant-met-groenkalk-gift-voor-na_tn-1200x582.jpg

Kalk in het zonnetje

We maken er elk jaar opnieuw wéér melding van; de winterperiode is het ideale moment om de tuin te bekalken.

Calcium is héél belangrijk voor de planten!

Waarom in de winterperiode

Kalk heeft tijd nodig om op te lossen en calcium verplaatst zich langzaam in de bodem. Hoe zachter de kalk, hoe sneller die oplost en wordt opgenomen in de bodem. Vooral bij voorjaarstoediening is het belangrijk om een snelwerkende kalk-meststof te gebruiken. De zachte coccolietenkalk lost sneller op en kan dus ook in het voorjaar en zelfs in de zomer worden gebruikt. Dit is bijna alleen mogelijk met de DCM Fossiele zeewierkalk van coccolieten.

De belangrijkste reden om kalk te strooien zijn:

1. Het alkalischer maken van de grond. In de bodem is namelijk een jaarlijkse verzuring door plantengroei en uitspoeling.
2. Het verbeteren van de bodemstructuur. Calcium zorgt voor structuurverbetering van de grond. Deze wordt door Calcium ruller en luchtiger en minder slempgevoelig.
3. Planten (Vooral jong snel groeiend blad) hebben calcium nodig.

Waar komt DCM kalk vandaan?

In de Krijtperiode (tussen de 145 en 66 miljoen jaar geleden) was het klimaat op aarde een stuk warmer. De zeespiegel lag toen wel 300 meter hoger dan nu het geval is. In de zeeën leefden eencelligen die waren bedekt met ronde kalkplaatjes, de coccolieten. Deze eencelligen leefden aan de oppervlakte van de zee, na het afsterven zonken ze naar de bodem met de coccolieten kalkplaatjes. Na het droogvallen van deze miljoenen jaren oude laag is de zogenoemde kalk ontstaan die we o.a. in Noord Duitsland terugvinden.

Coccolietenkalk is een zachte vorm van kalk zonder magnesium:

Kalk met magnesium heeft het dolomitisatie-proces doorlopen. Dolomitisatie is een proces waarbij calciumcarbonaat – CaCO3 wordt omgezet in dolomiet – CaMg(CO3)2. Zeewater van nature rijk aan magnesium (Mg), dringt in de calciumcarbonaat-afzetting, waarbij een deel van de calciumionen wordt vervangen door magnesium.

De reactiviteit van de zuurgraad (pH) wordt bepaald door het magnesiumgehalte in de kalk. Dus hoe hoger het magnesiumgehalte in de dolomietenkalk, hoe meer dit ten koste gaat van de werking op de pH. De kwaliteit van de kalksoort wordt aangegeven met neutraliserende waarde (nw). Hoe hoger de waarde hoe beter het effect is op de zuurgraad.

Ook de hardheid van de kalk bepaalt de kwaliteit. Zachte kalksoorten lossen sneller en beter op, waardoor de werking veel beter is. De dieper gelegen kalk lagen zijn door de hoge druk zeer hard geworden. Deze kalksoorten lossen minder goed op en werken veel trager op de pH.

De technische toelichting hoe de werking van Calcium in elkaar steekt:

De plant neemt calcium op als een tweewaardig positief geladen ion (Ca2+). Calcium is het enige element dat alleen door de worteltoppen wordt opgenomen. De opname van calcium is een passief proces, calcium gaat met de waterstroom mee de wortels in en wordt zo via de houtvaten naar de actief verdampende delen getransporteerd.

Eenmaal op plaats van bestemming in de plant wordt calcium opgeslagen in de vacuolen of in de celwand-ruimte. Calcium is immobiel in de plant. Dat betekent dat wanneer het eenmaal op de bestemming is gekomen, daarna niet meer verplaatsbaar is. De opname van calcium wordt sterk beïnvloed door andere positief geladen ionen als magnesium, kalium en natrium. Hoge gehalten van deze elementen kunnen de calciumopname sterk verminderen.

De positief geladen Ca+ deeltjes gaan tussen de negatief geladen (klei)plaatjes en humusdeeltjes zitten, waardoor meer ruimte tussen de plaatjes wordt gecreëerd. Bij een slechte structuur ontstaat minder groei en veel uitspoeling door slechtere opname van voeding en weinig lucht in de bodem.
Ook ander positief geladen voedingsdeeltjes kunnen worden gebonden aan de humus- en kleideeltjes. Dit effect, het zogenoemde CEC Complex (Cation Exchange Capacity) zorgt dat de bodem voor de plant meer voedingsstoffen kan afgeven.

Wist u dat er verschillende werkingen van kalk zijn voor de pH? De werkingssnelheid van kalkmeststoffen hangt vooral af van de fijnheid, hardheid en magnesiumgehalte. Bij de tuinaanleg maken wij gebruik van DCM meststoffen.

Bron: DCM Nederland