https://www.franscommandeur.nl/wp-content/uploads/2019/03/kerstkaart-frans-commandeur-2018-website_tn-1200x614.jpg

Bijzondere plant als afsluiting 2018

Op onze wandeling in de natuur kwamen wij deze kleine vleesetende plant tegen. De ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) is een bedreigde plant in Nederland.

Drosera rotundifolia (ronde zonnedauw) is een bijzondere plant!

Hoe komt de plant aan zijn naam

De botanische naam Drosera is afgeleid van het Griekse woord drosos. Dat betekent dauw en slaat op de kleine kleverige druppels die aan de bladeren hangen.

Waar groeit de Zonnedauw

Bij de gangbare tuinaanleg zal je deze plant niet tegen komen! De zonnedauw groeit onder Spartaanse omstandigheden in moerasgebieden. In tegenstelling tot de meeste tuinplanten overleeft deze plant in schrale, zure grond. Als die maar zeer vochtig is! Zonnedauw leeft van insecten en hoeft dus niet al zijn voedsel uit de bodem te halen. De plantjes zijn maar erg klein (paar cm groot) en daardoor moeilijk zichtbaar.

Zonnedauw is een vleesetende plant

Deze vleesetende plant vangt kleine insecten (voornamelijk vliegen en spinnen). Dat doet hij door middel van klierharen die zich op de bladeren bevinden. Aan die klierharen zit een kleverig druppeltje (de ‘dauw’) waar de prooi aan blijft kleven. Het blad rolt zich daarna langzaam op en omsluit de prooi volledig. Door de enzymen die door het blad worden uitgescheiden, wordt het beestje verteerd. De vrijgekomen voedingsstoffen worden door de plant opgenomen.

In Nederland voorkomende plantensoorten

In Nederland komen niet veel vleesetende plantensoorten inheems voor.  Bij ons groeit behalve blaasjeskruid ook  3 soorten zonnedauw. De ronde- en de kleine zonnedauw komen plaatselijk vrij algemeen voor, maar staan nog wél op de rode lijst. In Nederland zijn deze planten vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd.

De 3e soort is de lange zonnedauw. Deze soort is aanzienlijk zeldzamer en dat komt met name omdat het geschikte leefgebied (levend hoogveen en blauwgraslanden) verdwijnt.

De rode plantenlijst

Op de ‘Rode Lijst’ staan bedreigde planten en beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. De plantensoorten op deze lijst zijn niet automatisch wettelijk beschermd. Dat gebeurt alleen als de overheid dat heeft uitgeroepen.

Door het verdwijnen van de geschikte groeiomstandigheden, werd ronde zonnedauw een zeldzame plant. Inmiddels gaat het door goed natuurbeheer (in stand houden van natte heiden en venen) een stuk beter met deze plant!

Frans Commandeur is lid van de Boerderijenstichting Noord-Holland (Vrienden van de stolp), De Bomenstichting, het Westfries Genootschap en van Landschap Noord-Holland